PRODUKTSIOONI JA JÄRELTOOTMISE TEENUSPAKETT

Teenus on suunatud Eestis registreeritud audiovisuaaltööstuse produktsiooni ja järletootmise teenust pakkuvale alustavale ning tegutsevale ettevõtele, kellel on ambitsioon kasvada ning seda ennekõike ekspordimüügi toel. Selleks pakume 2 aasta vältel nii rätsepalahendusena loodavaid kui üldisemat laadi arendusteenuseid. Käesoleva teenuspaketi elluviimisel on meie projektipartneriteks PÖFF/Industry@Tallinn, Eesti Filmiinstituut, BFM ja koostööpartneriks Eesti Filmitööstuse Ekspordiliit SA.

Teenuspaketi eesmärk on toetada ettevõtte:

1. müügitulu kasvu võrdluses Eesti keskmisega[1]

2. ekspordi osakaalu kasvu ettevõtte kogumüügitulust[2]

3. eksportimüügi tegevuse alustamist, kui ettevõte pole varem eksportinud

4. võimaluste laiendamaist uute klientide leidmiseks.

Mida Creative Gate pakub produktsiooni ja järeltootmisettevõttele?

2017 

 • 50% soodustusega akreditsioon 2017 Industry@Tallinn/BE-le (soodustusega akreditsioon kestab kuni 2.11.2017, märgi soodustuse saamiseks Creative Gate)
 • võimalust kutsuda kuni 2 oma väliskoostööpartnerit osalema 2017 Industry@Tallinn programmis, kelle sõidu- ja majutuskuludest 50% katab CG. Tegevuse eesmärk on tutvustada uusi võimalikke kliente. Lisaks soovitame CG tegevustest 2017 Industry@Tallinn raames:
  - Familiarization Tour (edaspidi FAM Tour). Fookusteemad Eesti loodus, nukufilm, e-residentsus
  - 28.11.2017 Eesti, Läti, Leedu, Soome ja Saksa näitlejaid tutvustavad tegevused Kultuurikatlas (lisainfo vt. näitlejate/casting agentuuride teenuspakett)                

2018 

 • 50% soodustusega akreditsioon 2018 Industry@Tallinn/BE-le
 • võimalust kutsuda oma väliskoostööpartnereid osalema 2018 Industry@Tallinn programmis, kelle sõidu- ja majutuskuludest 50% katab CG. Tegevuse eesmärk on tutvustada uusi võimalikke kliente
 • Järeltootmise auhinnafond 2018 PÖFF-il eesmärgiga saada kuni 2 laureaati Eestisse järeltootma (CG üks osaline auhinnafondis, summad täpsustuvad läbirääkimiste käigus fondis kaasalöövate ettevõtetega)
 • Tasuta osalemine filmitehnoloogia esitlusel ja seminaril Tallinnas novembris 2018 (juhtivad firmad, nt. ARRI, Canon, etc.)
 • Sihtturu roadshow produtsentidele/ rezisööridele / järeltootmisfirmadele eesmärgiga luua valitud ettevõtetele eeldused teose ja/või teenuse müügiks välisostjatele. Creative Gate katab ettevalmistuse ja kohapealsed kulud teenusesaajale
 • Eesti filmitööstuse rahvusvahelisele tuntusele kaasa aitavad tegevused rahvusvahelistel filmifestivalidel koostöös Eesti Filmi Instituudiga
 • aprillis ACE koolitus produtsentidele ja avatud seminar teemal "Kuidas suhelda filmirahastajatega" koostöös EFI-ga (Creative Gate
  teenusesaajale tasuta)
 • "21st Century Screenplay": Linda Aronson'i masterclass uutest käsikirja arenduse võtetest (täpne toimumise aeg kinnitamisel)  

2019 

 • Sihtturu roadshow produtsentidele/ rezisööridele / järeltootmisfirmadele eesmärgiga luua eeldused valitud ettevõtetele teose ja/või teenuse müügiks välisostjatele. Creative Gate katab ettevalmistuse ja kohapealsed kulud teenusesaajale
 • FAM Tour, mille fookuses on Põhja-Tallinnasse rajatav rahvusvahelistele standarditele vastava filmistuudio Tallinn Film Wonderland'i võimaluste tutvustamine. Tegevuse eesmärk on tutvustada filmistuudiot uutele potentsiaalsetele produktsioonidele. FAM Tour'i programmi lisatakse valik Creative Gate'i liikmetest ettevõtete külastusi eesmärgiga tutvustada tuuril osalevatele välisklientidele oma teenuseid (täpne toimumise aeg kinnitamisel).

Läbivad teenused 

 • Tasuta ettevõtte ja teenuste/toodete aastaringne tutvustus Eesti filmitööstuse keskse online kanali www.filmestonia.eu kaudu, mida arendame edasi koos Eesti Filmi Instituudiga ja mille rahvusvaheline turundus toimub:
  - PÖFF & Industry@Tallinn/BE laiaulatuslikus turundusvõrgustikus
  - rahvusvahelistel filmifestivalidel
 • Erihinnaga rahvusvahelise audiovisuaalõiguse alane nõustamine Creative Gate õiguspartnerilt PricewaterhouseCoopers Legal OÜ
 • tasuta rahvusvahelise turunduse ja lisarahastustaotluste koostamise alast konsultatsiooni Creative Gate meeskonna inimeste poolt (max. kuni 15 h/aastas)
 • aasta kohta max. 8 h tasuta ja muul ajal soodushinnaga Creative Gate/loomekiirendi Storytek kuni 20-le inimesele mõeldud seminari- ja koosolekuteruumi kasutamist (asukoht Tallinna kesklinnas Parda tn. 6).

Kui palju see maksab? 

Teenuse hind on 495,00 EUR kogu 2-aastase perioodi eest ettevõtte kohta. Kui on tegemist tegevusega, millest soovib osa võtta rohkem kui üks inimene ettevõtte kohta teeme igale ettevõttele individuaalse pakkumise lisainimese tasu kohta. Teenusega liitumisel saab ettevõtte riigiabi mõistes vähese tähtsusega abi[3].

Mõned nõuded ka, et meiega liituda...

1. peab olema Eestis registreeritud äriühing, MTÜ või SA;

2. ettevõte võib olla EL liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi äriühingu filiaal, mis on registreeritud Eesti äriregistris või; 

3. ettevõte pole majanduslikes raskustes äriseadustiku mõistes ning tal ei tohi olla ajatamata kohustusi Maksu- ja tolliameti ees

4. ettevõte järgib oma äritegevuses eetilisi ning üldiselt heakskiidetud äritavasid.

5. ettevõttes töötab põhikohaga vähemalt 2 inimest. Teeme erandi alla 2 aasta tegutsenud ettevõtetele, kellele see nõue ei kehti

6. ettevõte põhiliseks äritegevuseks ei ole õppe-, promotsiooni- ja reklaamfilmiprojektide, ajaviitemängude, pornograafilise, rassismi, viha või vägivalda propageeriva sisuga audiovisuaalse materjali tootmine ja/või järeltootmine.

7. kui ettevõtte vastab Creative Gate teenusesaaja tingimustele liitumise hetkel, kuid mõni esitatud tingimus muutub perioodil 2017 kuni juuli 2019, peab ettevõtte sellest viivitamatult meile teada andma, et otsustada, kas saame teenuse pakkumist jätkata

8. ettevõtte peab oma majandustegevuses olema läbipaistev ning olema valmis esitama meile väljavõtteid oma majandustegevusest, mida käsitleme konfidetsiaalselt

Millist muutust me ootame? 

Teenus on suunatud ennekõike teenusesaaja kui loomeettevõtte majandusliku kasvu ja ekspordi toetamisele 2 aasta jooksul peale meiega liitumist.

Kuidas me muutusi mõõdame?

1. teenust saanud ettevõte on tänu Creative Gate toele kasutanud 2017 ja 2018 Industry@Tallinn/Baltic Event'i platvormina uute klientide või eelkokkuleppeni jõudmiseks, mis kasvatab ettevõtte (ekspordi)käivet

2. teenust saanud ettevõte on aktiivselt kasutanud võimalust tutvustada oma tooteid ja teenuseid läbi www.filmestonia.eu portaali

3. kui teenust saanud ettevõtte pole varem eksportinud sai ta esimesed kliendid/eellepingud tänud Creative Gate'i raames saadud arendusteenustele

4. teenust saanud ettevõtte kasvatas oma (ekspordi)käivet tänu Creative Gate kaudu saadud teenustele 


[1] AV sektori ettevõtte keskmine müügikäive on täna ca. 245 000 EUR (loomemajandussektori keskmine ca 197 000 EUR). Eesti keskmine ettevõtte müügikäive 750 000 EUR. Ootus CG teenusesaajatele on 5% kasv võrdluses Eesti tavaettevõtete keskmise käibega

[2] 2015.a. keskmine ekspordi osakaal AV sektori ettevõtete müügikäibest moodustas 21,73%. Ekspordi osakaalu tõusu ootus CG teenusesaajate müügikäibest on 10%

[3] Väike ja keskmise suurusega ettevõtte tohib 3 aasta jooksul saada max 200 000 EUR vähese tähtsusega abi, mille üle peab arvestust Rahandusministeerium. Kontrolli oma VTA määra siin https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi