LÜHIFILMI JA ANIMATSIOONI levi ning kaastootmise TEENUSPAKETT


2017

Käesoleva aasta keskseks tegevuseks on PÖFF Shorts raames toimuv pilootsündmus Baltic Short Film Preview.

2-päevase lühifilmituru kontaktürituse Baltic Preview raames toimuvad eksklusiivsed filmiseansid valdkonna spetsialistidele (programmikoostajad, levitajad, telekanalid), kus tutvustatakse tootmises olevaid projekte, mis otsivad levivõimalusi ning on potentsiaalsed kõrgtasemelised festivalifilmid.

2017-2018 on eraldi fookus Eesti nuku- ja joonisfilmi ekspordisuutlikkuse tõstmisel ning tutvustamisel välismaal.

Creative Gate koostöös Eesti Lühifilmi Keskusega arendab levipakette lühifilmide ja animatsioonide tootjatele. Tootjaid esindab ja teeb lobby ELFK (nt. telekanalitesse müügi toetamine, kinolevi võimaluste edendamine, alternatiivlevikanalid (VOD) jm. võimalused).

Plaanis on luua aastaringne hästitoimiv ja kättesaadav filme tutvustav kataloog-library, mis võimaldab ligipääsu esindatavatele filmidele. Samuti pakub Lühifilmikeskus ShortEST oma partneritele süsteemset kommunikatsiooniteenust - pressiteadete koostamine ja saatmine, meedikajastuste arhiveerimine jmt.

2018

Eesti lühifilmitootjate osalemise toetamine Clermont Ferrand ja Tampere festivalil.

Diskussiooniplatvormi loomine: "Kuidas luua valdkonnale maksimaalseid võimalusi nii tootmises, levis kui kontaktide loomisel?"
Kaardistame animatootjate filmilevi strateegiad - mida on tehtud, mida on püütud teha ja mis pole õnnestunud.

Sihtgrupp:
- Väikestuudiod

- Suuremad stuudiod, kes on huvitatatud töökoormuse hajutamisest läbi oma pakutavate teenuste - st. koordineerides nii tootmiseks ettevalmistavaid tegevusi (pakkudes tulevikus platvormi kaasrahastuse leidmiseks ning kontaktideks) kui ka filmilevi ja müügiga.

Kui palju see maksab? 

Standardteenuse hind on 495,00 EUR kogu 2-aastase perioodi eest ettevõtte kohta.  Hind on paindlik ja saame arvestada erisoove sõltuvalt saadava teenuse mahust. Teenusega liitumisel saab ettevõtte riigiabi mõistes vähese tähtsusega abi[1].

Mõned nõuded ka, et meiega liituda...

1. peab olema Eestis registreeritud äriühing, MTÜ või SA;

2. ettevõte võib olla EL liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi äriühingu filiaal, mis on registreeritud Eesti äriregistris või;

3. ettevõte pole majanduslikes raskustes äriseadustiku mõistes ning tal ei tohi olla ajatamata kohustusi Maksu- ja tolliameti ees

4. ettevõte järgib oma äritegevuses eetilisi ning üldiselt heakskiidetud äritavasid.

5. ettevõttes töötab põhikohaga vähemalt 2 inimest. Teeme erandi alla 2 aasta tegutsenud ettevõtetele, kellele see nõue ei kehti

6. ettevõte põhiliseks äritegevuseks ei ole õppe-, promotsiooni- ja reklaamfilmiprojektide, ajaviitemängude, pornograafilise, rassismi, viha või vägivalda propageeriva sisuga audiovisuaalse materjali tootmine ja/või järeltootmine.

7. kui ettevõtte vastab Creative Gate teenusesaaja tingimustele liitumise hetkel, kuid mõni esitatud tingimus muutub perioodil 2017 kuni juuli 2019, peab ettevõtte sellest viivitamatult meile teada andma, et otsustada, kas saame teenuse pakkumist jätkata

8. ettevõtte peab oma majandustegevuses olema läbipaistev ning olema valmis esitama meile väljavõtteid oma majandustegevusest, mida käsitleme konfidetsiaalselt

Millist muutust me ootame? 

Teenus on suunatud ennekõike teenusesaaja kui loomeettevõtte majandusliku kasvu ja ekspordi toetamisele 2 aasta jooksul peale meiega liitumist.

Kuidas me muutusi mõõdame?

1. teenust saanud ettevõte on tänu Creative Gate toele kasutanud 2017 ja 2018 Industry@Tallinn/Baltic Event'i platvormina uute klientide või eelkokkuleppeni jõudmiseks, mis kasvatab ettevõtte (ekspordi)käivet

2. teenust saanud ettevõte on aktiivselt kasutanud võimalust tutvustada oma tooteid ja teenuseid läbi www.filmestonia.eu portaali

3. kui teenust saanud ettevõtte pole varem eksportinud sai ta esimesed kliendid/eellepingud tänud Creative Gate'i raames saadud arendusteenustele

4. teenust saanud ettevõtte kasvatas oma (ekspordi)käivet tänu Creative Gate kaudu saadud teenustele

[1] Väike ja keskmise suurusega ettevõtte tohib 3 aasta jooksul saada max 200 000 EUR vähese tähtsusega abi, mille üle peab arvestust Rahandusministeerium. Kontrolli oma VTA määra siin https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi