FILMIMUUSIKA PRODUKTSIOONI TEENUSPAKETT

Teenus on suunatud Eestis registreeritud heliloominguga tegelevale organisatsioonile ja helilooja ettevõttele, kellel on ambitsioon kasvada ja areneda. Eelistatud on need, kellel on soov kasvada ekspordimüügi toel ja osaleda välismaiste filmimuusika produktsioonide salvestamises Eestis. Selleks pakume 2 aasta vältel nii rätsepalahendusena kui laiemale huviliste ringile suunatud arendusteenuseid ning koostame Estonian Production Music Recording Guide'i[1]. Käesoleva teenuspaketi elluviimisel on meie partneriteks PÖFF/Industry@Tallinn ja Heliloojate Liit (läbirääkimistel), koostööpartnerid loomemajanduse arenduskeskus Music Estonia ja Arvo Pärdi Keskus.

Teenuspaketi eesmärk on toetada heliloominguga tegeleva organisatsiooni ning helilooja ettevõtte:

1. koostööd muusikaprodutsentide, agentide, interpreetide, kooride, orkestrite ja bändidega, et avardada loovust ja areneda nii erialaselt kui tehniliselt. Selle tulemusena produtseeritakse ning salvestatakse Eestis uut ning originaalset filmimuusikat

2. müügitulu kasvu võrdluses Eesti keskmisega[2]

3. ekspordi kasvu müügitulust[3]

4. eksportimüügi alustamist, kui seda pole varem tehtud

5. võimaluste laiendamaist uute klientide/projektide leidmiseks.

Mida pakub Creative Gate (CG) heliloojatele ja heliloominguga tegelevatele organisatsioonidele? 

2017 

·     võimalust kutsuda kuni 2 oma väliskoostööpartnerit osalema 2017 Industry@Tallinn filmimuusikale suunatud programmis Music Meets Film, kelle sõidu- ja majutuskuludest 50% katab CG (võimalikud erandid kataks suurema osa kuludest). Tegevuse eesmärk on toetada uute võimalike tellijate ja partnerite leidmist

·     tasuta liitumist Eesti filmimuusika partnerite andmebaasiga, mida turundutatakse välismaistele filmimuusika agentidele. Tegevuse eesmärk on pakkuda agentidele võimalust salvestada filmimuusika teoseid Eestis

·     osaleda tasuta Creative Gate ja 2017 Industry@Tallinn koostöös sündinud programmis Music Meets Film (MMF):

            30. november             

Talk 1 "The life of production music"

Talk 2 "When and how to choose an agent"

Sihtrgupp - Eesti heliloojad

            1. detsember 

14:00 – 15:00 Music Meets Film. "Recording Music in Estonia: participants' open presentation", Nordic Hotel Forum. Sihtgrupp - välisprodutsendid ja -režissöörid

15:00-16:30 Showcase valitud Eesti, Poola ja Taani heliloojatelt, Nordic Hotel Forum

16:30 – 17:30    Music Meets Film Networking drinks

            2. detsember 

11:00 Muusika salvestamise lokatsioonid Tallinnas. Eesti Rahvusringhäälingu       helistuudiote, Niguliste kiriku ja Estonia kontsertsaali tutvustus filmimuusika agentidele, välisprodutsentidele, režissööridele ja teistele huvitatud 2017 Industry@Tallinn külalistele

13:00 – 17:30 Arvo Pärdi Keskuse külastamine Michael Pärdi juhendamisel

2018 

·     võimalust kutsuda oma väliskoostööpartnereid osalema 2018 Industry@Tallinn filmikunstiosakonnale suunatud programmis, kelle sõidu- ja majutuskuludest 50% katab CG. Tegevuse eesmärk on toetada uute võimalike tellijate ja partnerite leidmist

·     Individuaalne teenus heliloominguga tegelevale organisatsioonile või helilooja ettevõttele - viime oma filmimuusikat loova kliendi sihtturgudele, kus neil on potentsiaali leida agent või uus tellija

·     Filmimuusika meistriklassid (täpne teema otsustamisel koostöös Heliloojate Liiduga)

2019 

·     Individuaalne teenus heliloominguga tegelevale organisatsioonile või helilooja ettevõttele - viime oma filmimuusikat loova kliendi sihtturgudele, kus neil on potentsiaali leida agent või uus tellija

·     Familirazation Tour, mille fookuses on Tallinn Film Wonderland'i[4] võimaluste tutvustamine. Tegevuse eesmärk on tutvustada filmistuudiot uutele potentsiaalsetele produktsioonidele. Lisaks tutvustakse tuuri käigus Estonian Film Music Recording Guide's toodud filmimuusika salvestamise lokatsioone (nt. ERR helistuudiod, Niguliste kirik, jne.). Heliloojad ja interpreedid saavad tuuri käigus tutvustada enda loomingut ning tegevust (täpne toimumise aeg kinnitamisel)

·     Filmimuusika meistriklassid (täpne teema otsustamisel koostöös Heliloojate Liiduga)

Läbivad teenused 

·     Creative Gate'ga liitunud Eesti heliloojate ja interpreetide aastaringne tutvustus: 

     - Eesti filmitööstuse keskse online kanali www.filmestonia.eu      kaudu, mida  arendame edasi koos EFI-ga ning mille sisu       turundutatakse PÖFF & Industry@Tallinn/BE laiaulatuslikus      turundusvõrgustiku

                      - rahvusvaheliste music library'te (production music)                                   produtsentidele ja  agentidele

·     50% soodustus rahvusvahelise filmimuusika produktsiooni-alaseks nõustamiseks CG õiguspartnerilt PricewaterhouseCoopers Legal OÜ

·     tasuta rahvusvahelise turunduse ja lisarahastustaotluste koostamise-alast konsultatsiooni CG meeskonna inimeste poolt (max. kuni 15 h/aastas)

·     aasta kohta max. 8 h tasuta ja muul ajal soodushinnaga Creative Gate/loomekiirendi Storytek kuni 20-le inimesele mõeldud seminari- ja koosolekuteruumi kasutamist (asukoht Tallinna kesklinnas Parda 6).

Kui palju maksab? 

Teenuse hind on 495,00 EUR kogu 2-aastase perioodi eest ettevõtte kohta. Kui on tegemist tegevusega, millest soovib osa võtta rohkem kui üks inimene organisatsiooni kohta teeme igale ettevõttele individuaalse pakkumise lisainimese tasu kohta. Teenusega liitumisel saab organisatsioon riigiabi mõistes vähese tähtsusega abi[5].

Mõned nõuded ka, et meiega liituda... 

1. peab olema Eestis registreeritud äriühing, MTÜ või SA;
2. ettevõte võib olla EL liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi äriühingu filiaal, mis on registreeritud Eesti äriregistris või;

3. ettevõte võib olla väljaspool EL liikmesriiki või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriiki registreeritud äriühingu Eesti tütarettevõte või filiaal

4. ettevõte pole majanduslikes raskustes äriseadustiku mõistes ning tal ei tohi olla ajatamata kohustusi Maksu- ja tolliameti ees

5. ettevõte järgib oma tegevuses eetilisi ning üldiselt heakskiidetud tavasid.

6. kui ettevõte vastab Creative Gate teenusesaaja tingimustele liitumise hetkel, kuid mõni esitatud tingimus muutub perioodil 2017 kuni juuli 2019, peab sellest viivitamatult meile teada andma, et otsustada, kas saame teenuse pakkumist jätkata

9. ettevõte peab oma majandustegevuses olema läbipaistev ning olema valmis esitama meile väljavõtteid oma majandustegevusest, mida käsitleme konfidetsiaalselt

Millist muutust me ootame? 

Teenus on suunatud ennekõike teenusesaaja kui loomingulise organisatsiooni majandusliku kasvu toetamisele 2 aasta jooksul peale meiega liitumist.

Kuidas me muutusi mõõdame? 

1. teenust saanud talent/organisatsioon on tänu CG toele kasutanud 2017 ja 2018 Industry@Tallinn/Baltic Event'i platvormina uute klientide või eelkokkuleppeni jõudmiseks, mis kasvatab organisatsiooni (ekspordi)käivet/ talendi / kollektiivi tuntust 

2. teenust saanud talent/organisatsioon on aktiivselt kasutanud võimalust tutvustada ennast ja/või teenuseid läbi www.filmestonia.eu portaali 

3. kui teenust saanud talent/organisatsioon pole varem välismaal salvestanud/ eksportinud sai ta esimesed kliendid/eellepingud tänu Creative Gate'i raames saadud arendusteenustele (nt. müünud oma loomingut production library'le, leidnud omale filmimuusika alalt agendi, jne.) 

4. teenust saanud talent/organisatsioon kasvatas oma (ekspordi)käivet tänu Creative Gate kaudu saadud teenustele


[1] põhjalik ülevaade Eesti salvestusvõimaluste kohta (lokatsioonid, tehniline sisseseade, hinnad, ruumide suurus, jne.)

[2] AV sektori ettevõtte keskmine müügikäive on täna ca. 245 000 EUR (loomemajandussektori keskmine ca 197 000 EUR). Eesti keskmine ettevõtte kohta 750 000 EUR. Ootus CG teenusesaajatele on 5% kasv võrdluses Eesti tavaettevõtete keskmisega s.t,  CG teenusesaaja keskmine müügikäive 2020.a. on ca. 235 450 EUR

[3] 2015.a. keskmine ekspordi osakaal AV sektori ettevõtete müügikäibest moodustas 21,73%. Ekspordi osakaalu tõusu ootus CG teenusesaajate müügikäibest on 15% jõudes aastaks 2019 keskmiselt neljandikuni müügikäibest 

[4] Põhja-Tallinnasse rajatav rahvusvahelistele standarditele vastav filmipaviljon

[5] Väike ja keskmise suurusega ettevõtte tohib 3 aasta jooksul saada max 200 000 EUR vähese tähtsusega abi, mille üle peab arvestust Rahandusministeerium. Kontrolli oma VTA määra siin https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi