FILMI KUNSTIOSAKONNA TEENUSPAKETT

Teenus on suunatud Eestis registreeritud filmidele kunstiosakonna teenust, moe-ja disainitooteid pakkuvale alustavale ning tegutsevale ettevõtele, kellel on ambitsioon kasvada ning seda ennekõike Eestis toodetavate välisproduktsioonide ja ekspordimüügi toel. Selleks pakume 2 aasta vältel nii rätsepalahendusena kui laiemale huviliste ringile suunatud arendusteenuseid. Käesoleva teenuspaketi elluviimisel on meie partneriteks PÖFF/Industry@Tallinn, Eesti Filmide Kunstiosakonna ja Filmikunstnike Ühendus ja BFM, koostööpartner Estonian Fashion Brands Association.

Teenuspaketi eesmärk on toetada teenust saava ettevõtte:

1. spetsialistide erialast arengut ning loovust

2. müügitulu kasvu võrdluses Eesti keskmisega[1]

3. ekspordi osakaalu kasvu ettevõtte kogumüügitulust[2]

4. eksportimüügi tegevuse alustamist, kui ettevõte pole varem eksportinud

5. võimaluste laiendamaist uute klientide leidmiseks.

Mida pakub Creative Gate (CG) filmide kunstiosakonna ettevõttele?

2017 

·     võimalust kutsuda kuni 2 oma väliskoostööpartnerit osalema 2017 Industry@Tallinn filmikunsti osakonnale suunatud programmis, kelle sõidu- ja majutuskuludest 50% katab CG (võimalikud erandid kataks suurema osa kuludest). Tegevuse eesmärk on toetada uute võimalike tellijate ja partnerite leidmist

·     osaleda 28.11.2017 Eesti filmide kunstiosakonna ja filmikunstnike ühisnäitusel Kultuurikatlas PÖFF Industry@Tallinn raames (ainult kunstiosakonna valdkonna ettevõtetele)

·     osaleda 28.11.2017 perfomance-moeshow "Northern Spirit" läbiviimises ning oma kollektsiooni esitlemises suurele rahvusvahelisele publikule (ainult moe- ja disainiettevõtetele)

·       28.11 seminar "International Co-production projects and travelling the world for film" rahvusvaheliselt tunnustatud filmikunstniku Uli Hanisch'i juhtimisel. Sihtgrupp: filmikunstnikud, disainerid            

Seminari päevakava 

10:00 - 10:30 - Registreerimine ja hommikukohvi

10:30 - 11:00 - Tervituskõne - Aivar Roop (Creative Gate)

11:00 - 12:30 - Uli Hanischi loeng

12:30 - 13:00 - Kohvipaus

13:00 - 14:30 - Vestlusring: Uli Hanisch, Markku Pätilä, Tiina Kaukanen - "International Co-production projects and travelling the world for film"

15:00 - vaba aeg, networking, näituse külastamine jne

Paneelis osalevad:
Tiina Kaukanen - auhinnatud Soome kostüümikunstnik. Tema filmograafiasse kuuluvad ka „Vehkleja" ja „Paha maa".
Markku Pätilä - auhinnatud Soome filmikunstnik. Tema filmograafiasse kuuluvad ka „Mees ilma minevikuta" ja „Mehe töö.
Uli Hanisch - auhinnatud Saksa filmikunstnik. Tema filmograafiasse kuuluvad ka „Parfüüm: Ühe mõrva lugu" ja „Cloud Atlas".

Seminar "International Co-production projects and travelling the world for film" Nov 28 @ Kultuurikatel (http://kultuurikatel.ee)

10:00 - 10:30 - Registration and Coffee

10:30 - 11:00 - Welcome speech by Aivar Roop (Creative Gate)

11:00 - 12:30 - Lecture by Uli Hanisch

12:30 - 13:00 - Coffee break

13:00 - 14:30 - Panel discussion by: Uli Hanisch, Markku Pätilä, Tiina Kaukanen - "International Co-production projects and travelling the world for film"

15:00 - free time for networking, visiting the exhibition etc

20:00 - Industry@Tallinn opening party

About the panelists:
Tiina Kaukanen - an award winning costume designer. Her filmography includes „The Fencer" and „Frozen Land".
Markku Pätilä - an award winning production designer. His filmography includes „The Man Without a Past" and „A Man's Job".
Uli Hanisch - an award winning production designer. His filmography includes „Perfume-The Story of a Murderer" and „Cloud Atlas".

During the event on 28th there is an exhibition showcasing the work of Estonian art department.

2018 

·     võimalust kutsuda oma väliskoostööpartnereid osalema 2018 Industry@Tallinn filmide kunstiosakonnale suunatud programmis, kelle sõidu- ja majutuskuludest 50% katab CG. Tegevuse eesmärk on toetada uute võimalike tellijate ja partnerite leidmist

·     märtsis rahvusvaheline 5-päevane "Art Department Masterclass: World Building" (Leedu) koostöös BFM-ga (inglise keeles):               

      - Tools for effective visual communication / project presention:                                         moodboards, draughts;

                - Set Construction and importance of scale models;

                - Set Decoration – colours, fabrics, props;

                - Specifics of team work within the art department;

                - Cooperation with creative team – director / cinematographer;

                - Visual language;

                - Organising Art Department’s workfloor – responsibilies and     duties.

·      Masterclassi laiendatud 3-osaline koolitus koostöös BFM-ga. CG  liikmetele tasuta, tavahind 250 eur (täiendav soodushind kehtib Kinoliidu  liikmetele ja üliõpilastele)

·     praktilised workshop'd ja meistriklassid koostöös BFM-ga (teemade loetelu vt. allpool)*

2019 

·     Familirazation Tour PÖFF Industy raames, mille fookuses on Tallinn Film Wonderland'i[3] võimaluste tutvustamine. Tegevuse eesmärk on tutvustada filmistuudiot uutele potentsiaalsetele produktsioonidele. Kunstniosakonna spetsialistid saavad tuuri käigus tutvustada enda loomingut ning tegevust (täpne toimumise aeg kinnitamisel)

·     ArtLab täiendõppeprogrammis soodustingimustel osalemine (tegu on CG, BFMi ja teiste valdkonna täiendõpet pakkuvate koolitusasutuste koostöös loodava püsiva täiendõppeprogrammiga filmide kunstiosakonnale)

·     praktilised workshop'd ja meistriklassid koostöös BFM-ga (teemade loetelu vt allpool)*

Läbivad teenused 

·     Creative Gate'ga liitunud Eesti kunstiosakonna ettevõtete ja spetsialistide aastaringne tutvustus Eesti filmitööstuse keskse online kanali www.filmestonia.eu kaudu, mida arendame edasi koos EFI-ga ning mille sisu turundutatakse PÖFF & Industry@Tallinn/BE laiaulatuslikus turundusvõrgustikus

·     tasuta rahvusvahelise turunduse ja lisarahastustaotluste koostamise-alast konsultatsiooni CG meeskonna inimeste poolt (max. kuni 15 h/aastas)

·     aasta kohta max. 8 h tasuta ja muul ajal soodushinnaga Creative Gate/loomekiirendi Storytek kuni 20-le inimesele mõeldud seminari- ja koosolekuteruumi kasutamist (asukoht Tallinna kesklinnas Parda 6).

Kui palju maksab? 

Teenuse standardhind on 495,00 EUR kogu 2-aastase perioodi eest ettevõtte kohta. Juhul, kui on huvi osalise osalemise vastu on hind madalam (lisainfo aivar@creativegate.ee). Kui on tegemist tegevusega, millest soovib osa võtta rohkem kui üks inimene organisatsiooni kohta teeme igale ettevõttele individuaalse pakkumise lisainimese tasu kohta. Teenusega liitumisel saab organisatsioon riigiabi mõistes vähese tähtsusega abi[4].

Mõned nõuded ka, et meiega liituda... 

1. peab olema Eestis registreeritud äriühing, MTÜ või SA;
2. ettevõte võib olla EL liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi äriühingu filiaal, mis on registreeritud Eesti äriregistris või;

3. ettevõte võib olla väljaspool EL liikmesriiki või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriiki registreeritud äriühingu Eesti tütarettevõte või filiaal

4. ettevõte pole majanduslikes raskustes äriseadustiku mõistes ning tal ei tohi olla ajatamata kohustusi Maksu- ja tolliameti ees

5. ettevõte järgib oma tegevuses eetilisi ning üldiselt heakskiidetud tavasid.

6. kui ettevõte vastab Creative Gate teenusesaaja tingimustele liitumise hetkel, kuid mõni esitatud tingimus muutub perioodil 2017 kuni juuli 2019, peab sellest viivitamatult meile teada andma, et otsustada, kas saame teenuse pakkumist jätkata

9. ettevõte peab oma majandustegevuses olema läbipaistev ning olema valmis esitama meile väljavõtteid oma majandustegevusest, mida käsitleme konfidetsiaalselt

Millist muutust me ootame? 

Teenus on suunatud ennekõike teenusesaaja kui loomingulise organisatsiooni majandusliku kasvu toetamisele 2 aasta jooksul peale meiega liitumist.

Kuidas me muutusi mõõdame? 

1. teenust saanud talent/organisatsioon on tänu CG toele kasutanud 2017 ja 2018 Industry@Tallinn/Baltic Event'i platvormina uute klientide või eelkokkuleppeni jõudmiseks, mis kasvatab organisatsiooni (ekspordi)käivet/ talendi / kollektiivi tuntust 

2. teenust saanud talent/organisatsioon on aktiivselt kasutanud võimalust tutvustada ennast ja/või teenuseid läbi www.filmestonia.eu portaali 

3. kui teenust saanud ettevõte pole varem välismaal töötanud sai ta esimesed kliendid/eellepingud tänu Creative Gate'i raames saadud arendusteenustele  

4. teenust saanud talent/organisatsioon kasvatas oma (ekspordi)käivet tänu Creative Gate kaudu saadud teenustele 

*Praktiliste workshopide ja meistriklasside võimalikud teemad 2018-2019 

1. Kostüümiosakond - Jane Clive'i praktiline täiendkoolitus, kuidas töötada võtteplatsil, koostöö rezisööri, näitlejaga ja operaatoriga, breakdown'i koostamine - 2018 sügis 

2. Art Department Essentials: props making, jne. 

3. Model making  

4. Foonide loomine (nt. võltspinnad) jne.


[1] AV sektori ettevõtte keskmine müügikäive on täna ca. 245 000 EUR (loomemajandussektori keskmine ca 197 000 EUR). Eesti keskmine ettevõtte kohta 750 000 EUR. Ootus CG teenusesaajatele on 5% kasv võrdluses Eesti tavaettevõtete keskmisega s.t,  CG teenusesaaja keskmine müügikäive 2020.a. on ca. 235 450 EUR

[2] 2015.a. keskmine ekspordi osakaal AV sektori ettevõtete müügikäibest moodustas 21,73%. Ekspordi osakaalu tõusu ootus CG teenusesaajate müügikäibest on 15% jõudes aastaks 2019 keskmiselt neljandikuni müügikäibest 

[3] Põhja-Tallinnasse rajatav rahvusvahelistele standarditele vastav filmipaviljon

[4] Väike ja keskmise suurusega ettevõtte tohib 3 aasta jooksul saada max 200 000 EUR vähese tähtsusega abi, mille üle peab arvestust Rahandusministeerium. Kontrolli oma VTA määra siin https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi