NÄITLEJATE JA CASTING AGENTUURIDE TEENUSPAKETT

Teenus on suunatud: 

  • Eestis registreeritud casting teenust pakkuvale alustavale või juba tegutsevale ettevõtele, kellel on ambitsioon kasvada ennekõike ekspordimüügi toel
  • näitleja kui iseseisva talendi müümiseks loodud (alustavale või juba tegutsevale) ettevõttele, mille kaudu oleks meie toel Eestist väljaspool võimalik leida huvitavaid loomingulisi väljakutseid ning saada selle eest väärilist tasu nii reklaami kui filmi valdkonnas.

Selleks pakume 2 aasta vältel nii rätsepalahendusena kui laiemale huviliste ringile suunatud arendusteenuseid. Käesoleva teenuspaketi elluviimisel on meie partneriteks PÖFF/Industry@Tallinn.  

Teenuspaketi eesmärk on toetada teenust saava:

1. talenti erialast arengut ning loovust

2. ettevõtte müügitulu kasvu võrdluses Eesti keskmisega[1]

3. ekspordi osakaalu kasvu ettevõtte kogumüügitulust[2]

4. eksportimüügi tegevuse alustamist, kui ettevõte pole varem eksportinud

5. võimaluste laiendamaist uute klientide/projektide leidmiseks.

 

Mida pakub Creative Gate (CG) näitlejatele ja casting agentuuridele?

2017 

·     võimalust kutsuda kuni 2 oma väliskoostööpartnerit osalema 2017 Industry@Tallinn castingule suunatud programmis, kelle sõidu- ja majutuskuludest 50% katab CG (võimalikud erandid kataks suurema osa kuludest). Tegevuse eesmärk on toetada uute klientide/projektide leidmist

·     koostame perioodil oktoober-november valikust eesti näitlejatest esitluskataloogi. Neile näitlejatele, kes otsustavad Creative Gate'ga liituda ja kellele veel pole showreel'i tehakse see liitumistasu eest või kaasajastatakse olemasolevat showreel'i

·     osaleda tasuta 28-29.11.2017 Kultuurikatlas toimuval Networking Day tegevustes, mis on jagatud kahte gruppi: kõigile avatud ning ainult talendiprogrammiga ScreenStars või Creative Gate'ga liitunutele

AVATUD

28. november

Koht: Kultuurikatel, Vahetänava

14.00 - 16.30 paneeldiskussioon: “How to Score the Roles You Dream About” Osalised jagavad oma kogemusi,  millised on nende soovitused näitlejatele, jne.
Osalisteks on Bondi-filmide Spectre, Skyfall, Quantum of Solace; TV -seriaali Borgia, filmi Ocean’s Twelve jpt casting director Debbie Mc Williams, Beatrice Kruger aga ka Stephanie Holbrook,  Skandinaavia suurima näitlejate agentuuri Actors in Scandianavia asutaja ja tegevjuht Laura Munsterhjelm, Saksamaa rahvusvaheliste tele- ja filminäitlejate agent Georg Georgi, agent Molly Wansell UK-st ja näitlejanna Deborah Kara Unger. Moderaator Ilmar Raag.

(In English)
We do not know much about the casting director's work on big productions, as here at home most of the casting is done by film directors themselves. At the same time, we admire Scandinavian actors who have been cast in Hollywood films - Alicia Vikander, Mads Mikkelsen, Stellan Skarsgård, and others. How to make a young, aspiring actor visible to people who cast for international movies? How to not go from casting to casting with no results? What are the dos and don'ts of this business? We have invited casting directors, agents and actors to share their experiences and talk openly about the ways of becoming successful.

Panellists include:
Casting Director Stephanie Holbrook, Stephanie Holbrook Casting, USA, Casting Director Debbie McWilliams, Casting Consultancy, United Kingdom, Casting Director Beatrice Kruger, FBI Casting SRL, Italy; Agent Molly Wansell, "42", United Kingdom, Agent Georg Georgi, Das Imperium Talent Agency (D.I.T.A.) Berlin, Agent Laura Munsterhjelm, Finland, Actors in Scandinavia, Actress Deborah Kara Unger.
The discussion is moderated by Estonian film director Ilmar Raag.


KINNISED

10.15 - 13.15 rahvusvaheliselt tunnustatud režissööri Steven Bernstein workshop näitlejatele. http://www.imdb.com/name/nm0077149/

17.00 - 18.30 Creative Gate’iga liitunud näitlejad saavad tagasisidet ning üldise analüüsi oma showreel’dele, mis panelistidele tutvumiseks ette saadetakse. Kui showreeli ei ole, tehakse see liitunule Creative Gate abiga see valmis ning saadetakse ekspertidele hindamiseks tagantjärele.  Kohapeal toimuvad one-to-one kohtumised külaliste ja ekspertidega.

Sihtgrupp: kõik talendiprogrammis ScreenStars osalejad + rahvusvahelisest kontaktidest huvitatud Creative Gate'ga liitunud Eesti näitlejad ning Eesti castingu- ja talendiagentuurid

21.00 Screen Stars Tallinn osalejate tutvustus Black Nights Catwalk programmis

2018 

·     võimalust kutsuda oma väliskoostööpartnereid osalema 2018 Industry@Tallinn programmis, kelle sõidu- ja majutuskuludest 50% katab CG. Tegevuse eesmärk on tutvustada Eesti näitlejaid agentidele ja casting directoritele

·     Rätsepateenus näitlejatele, et tutvustada neid potentsiaalsetele agentidele (nii Eestis kui välismaal)

·     Masterclass filminäitlejatele (täpne teema selgub koostöös Näitlejate Liiduga, kinnitamisel)

2019 

·     Rätsepateenus näitlejatele, et tutvustada ennast potentsiaalsetele agentidele (nii Eestis kui välismaal)

·     Familirazation Tour, mille fookuses on Tallinn Film Wonderland'i[3] võimaluste tutvustamine. Tegevuse eesmärk on tutvustada filmistuudiot uutele potentsiaalsetele produktsioonidele. Näitlejad/casting agentuurid saavad tuuri programmi raames luua kontakte välisprodutsentide ja rezisööridega (täpne toimumise aeg kinnitamisel)

·     Masterclass filminäitlejatele (täpne teema selgub koostöös Näitlejate Liiduga, kinnitamisel)

Läbivad teenused 

·     Creative Gate'ga liitunud Eesti näitlejate aastaringne tutvustus ja showreel'de esitlemine Eesti filmitööstuse keskse online kanali www.filmestonia.eu kaudu, mida arendame edasi koos EFI-ga ning mille sisu turundutatakse PÖFF & Industry@Tallinn/BE laiaulatuslikus turundusvõrgustikus                     

·     Erihinnaga rahvusvahelise autori- ja lepinguõiguse küsimustes nõustamine CG õiguspartnerilt PricewaterhouseCoopers Legal OÜ

·     tasuta rahvusvahelise turunduse ja lisarahastustaotluste koostamise-alast konsultatsiooni CG meeskonna inimeste poolt (max. kuni 15 h/aastas)

·     aasta kohta max. 8 h tasuta ja muul ajal soodushinnaga Creative Gate/loomekiirendi Storytek kuni 20-le inimesele mõeldud seminari- ja koosolekuteruumi kasutamist (asukoht Tallinna kesklinnas Parda 6).

Kui palju maksab? 

Teenuse hind on 495,00 EUR kogu 2-aastase perioodi eest ettevõtte kohta. Kui on tegemist tegevusega, millest soovib osa võtta rohkem kui üks inimene ettevõtte kohta teeme igale ettevõttele individuaalse pakkumise lisainimese tasu kohta. Teenusega liitumisel saab ettevõtte riigiabi mõistes vähese tähtsusega abi[4].

Mõned nõuded ka, et meiega liituda... 

1. peab olema Eestis registreeritud äriühing, MTÜ või SA;
2. ettevõte võib olla EL liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi äriühingu filiaal, mis on registreeritud Eesti äriregistris või;

3. ettevõte võib olla väljaspool EL liikmesriiki või Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriiki registreeritud äriühingu Eesti tütarettevõte või filiaal

4. ettevõte pole majanduslikes raskustes äriseadustiku mõistes ning tal ei tohi olla ajatamata kohustusi Maksu- ja tolliameti ees

5. ettevõte järgib oma tegevuses eetilisi ning üldiselt heakskiidetud tavasid.

6. kui ettevõte vastab Creative Gate teenusesaaja tingimustele liitumise hetkel, kuid mõni esitatud tingimus muutub perioodil 2017 kuni juuli 2019, peab sellest viivitamatult meile teada andma, et otsustada, kas saame teenuse pakkumist jätkata

9. ettevõte peab oma majandustegevuses olema läbipaistev ning olema valmis esitama meile väljavõtteid oma majandustegevusest, mida käsitleme konfidetsiaalselt

Millist muutust me ootame? 

Teenus on suunatud ennekõike teenusesaaja kui loomeettevõtte majandusliku kasvu toetamisele 2 aasta jooksul peale meiega liitumist.

Kuidas me muutusi mõõdame? 

1. teenust saanud talent/ettevõte on tänu CG toele kasutanud 2017 ja 2018 Industry@Tallinn/Baltic Event'i platvormina uute eelkokkuleppeni jõudmiseks, mis kasvatab ettevõtte ekspordi)käivet ja talendi tuntust 

2. teenust saanud talent/ettevõte on aktiivselt kasutanud võimalust tutvustada ennast ja/või teenuseid läbi www.filmestonia.eu portaali 

3. kui teenust saanud talent/ettevõte pole varem välismaal töötanud sai ta esimesed eellepingud tänu Creative Gate'i raames saadud arendusteenustele (nt. leidnud omale agendi, jne.)


[1] AV sektori ettevõtte keskmine müügikäive on täna ca. 245 000 EUR (loomemajandussektori keskmine ca 197 000 EUR). Eesti keskmine ettevõtte kohta 750 000 EUR. Ootus CG teenusesaajatele on 5% kasv võrdluses Eesti tavaettevõtete keskmisega s.t,  CG teenusesaaja keskmine müügikäive 2020.a. on ca. 235 450 EUR

[2] 2015.a. keskmine ekspordi osakaal AV sektori ettevõtete müügikäibest moodustas 21,73%. Ekspordi osakaalu tõusu ootus CG teenusesaajate müügikäibest on 15% jõudes aastaks 2019 keskmiselt neljandikuni müügikäibest

[3] Põhja-Tallinnasse rajatav rahvusvahelistele standarditele vastav filmipaviljon

[4] Väike ja keskmise suurusega ettevõtte tohib 3 aasta jooksul saada max 200 000 EUR vähese tähtsusega abi, mille üle peab arvestust Rahandusministeerium. Kontrolli oma VTA määra siin https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi