Loomemajanduse arenduskeskus Creative Gate aitab katalüsaatorina filmitööstuse- ja loomemajanduse  ettevõtteid tegema koostööd, leidma uusi turge ning avastama uusi  loomingulisi võimalusi  läbi rahvusvahelise filmitööstuse. Projekti raames saavad kokku filmitootjad, näitlejad, filmikunstnikud,  lühifilmitegijad ning filmimuusika
heliloojad ning interpreedid.

Creative Gate'i raames pakutakse 2 aasta jooksul vähemalt 50 loovettevõttele laiavalikut arendusteenuseid eesmärgiga toetada nendes ettevõtetes töötavate
inimeste erialast arengut ja loomingulise võimekuse kasvu, ettevõtete
ekspordikäivet ning tootlikkuse kasvu.  Koostöös loome- ja teenusmajandussektori partneritega arendab Creative Gate filmi- ja audiovisuaaltööstusele sisendit andvat rahvusvahelist äriplatvormi, mille keskseks eksportturunduse kanaliks on iga-aastane Industry@ Tallinn mis on osa iga-aastasest Pimedate Ööde Filmifestivalist. Projekti tulemusena kasvab ekspordi osakaal kasusaajatest filmi- ja loomemajandusettevõtete käibes ning tootlikkus. Projekti toetab 300 000 EUR Euroopa Regionaalarengufond.